Privacyverklaring

Sinds 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten, geschillen, zorg (de Wkkgz) van kracht. Deze klachtenwet geldt onder andere voor zorgverleners in de complementaire zorg. De Wkkgz bepaalt dat cliënten bij onvrede of een klacht in eerste instantie de ondersteuning van een klachtenfunctionaris krijgen. Wanneer dit onvoldoende is kunnen zij zich wenden tot de geschilleninstantie waarbij hun zorgverlener is aangesloten. Iedere zorgverlener dient een klachtenfunctionaris te hebben, aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie en een klachtenreglement te hebben dat is vastgesteld in overeenstemming met een representatieve patiënten- of cliëntenorganisatie.

Bij ontevredenheid hoor ik dat vanzelfsprekend het liefste zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u de klacht te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG. Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 210248R en val ik onder hun Tuchtrecht (zie TCZ).

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook de wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). In dat dossier bewaar ik mijn aantekeningen en noteer ik gegevens over de voortgang van de sessies. Ook worden in het dossier persoonlijke gegevens opgenomen die voor de start van de behandeling noodzakelijk zijn. Als therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om een ander zorgverlener te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn; dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg en/of supervisie.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar verplicht het om van uw kind de volgende gegevens op te nemen in de factuur voor vergoeding:
  • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de cliënt,
  • de datum consult, prestatiecode en omschrijving ”Therapie”,
  • de kosten van de behandeling.
 • Uw e-mailadres gebruik ik om facturen te versturen en contact te hebben over de afspraken.
 • De wettelijke bewaartermijn van de behandeldossiers is officieel 20 jaar
 • De wettelijke bewaartermijn van de financiële administratie is officieel 7 jaar

Vragen
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft, neem dan alstublieft contact met mij op.

De weg van krijger kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

 • Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie
 • Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over onze software of services op te vragen.
 • Waar toegestaan, kan De weg van krijger informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up to date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.

De weg van krijger kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze software of services, inclusief het downloaden van white papers.
 • Uw verklaringen, facturen, of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen
 • U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de De weg van krijger websites. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Cookies
Wanneer u de De weg van krijger website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website(s) van De weg van krijger nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

De weg van krijger websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:

 • Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren
 • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.
 • Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Google Analytics
We volgen de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren

We slaan analytische gegevens van onze bezoekers op via Google Analytics ter verbetering van onze diensten. Daarbij kunnen locaties en ip adressen geregistreerd worden. Het privacybeleid van Google is in te zien op: www.google.com/privacypolicy.html.

Veiligheid
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. De weg van krijger zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor dit beleid
De weg van krijger kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Contact
U kunt contact opnemen met De weg van krijger over een aspect van ons privacybeleid.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Neem gerust contact op? Of maak een vrijblijvende een afspraak.

Contact