Laatste nieuws

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
6 days ago
De Weg van Krijger

A.6.4 Dit kosmische te mogen aanschouwen, begrijpen, deze openbaring van dat wat verborgen was, deze evolutieweg naar het licht, verandert in de leerling iets goeds. Dit lichtprincipe komt nu tegenover het principe van de duisternis te staan. Dat licht weerkaatst nu in ons binnenste. Dit verkwikkende licht van de kosmos is overal in de natuur te voelen en te vinden. Dat stralende licht wordt via het zonlicht ook met warmte naar de aarde gestuurd. Daar leeft alles van op aarde. Het is ook die mentale energie waar de geest van de leerling van oplicht, wat hem brengt naar de acceptie van zich zelf. Deze koesterende lichtenergie herstelt mede zijn zelfhelende vermogen en creëert verbondenheid met andere wezens. Deze lichtkracht in hemzelf is de laatste voorbereiding op wat in de door hem zelfgekozen toekomstige missie voor mensheid besloten ligt. Met deze lichtglans kan het kwade door de leerling ten goede gekeerd worden door in harmonie met dit licht te gaan werken. #aikido #levensfilosofie #zelfontwikkeling ... See MoreSee Less

A.6.4 Dit kosmische te mogen aanschouwen, begrijpen, deze openbaring van dat wat verborgen was, deze evolutieweg naar het licht, verandert in de leerling iets goeds. Dit lichtprincipe komt nu tegenover het principe van de duisternis te staan. Dat licht weerkaatst nu in ons binnenste. Dit verkwikkende licht van de kosmos is overal in de natuur te voelen en te vinden. Dat stralende licht wordt via het zonlicht ook met warmte naar de aarde gestuurd. Daar leeft alles van op aarde. Het is ook die mentale energie waar de geest van de leerling van oplicht, wat hem brengt naar de acceptie van zich zelf. Deze koesterende lichtenergie herstelt mede zijn zelfhelende vermogen en creëert verbondenheid met andere wezens. Deze lichtkracht in hemzelf is de laatste voorbereiding op wat in de door hem zelfgekozen toekomstige missie voor mensheid besloten ligt. Met deze lichtglans kan het kwade door de leerling ten goede gekeerd worden door in harmonie met dit licht te gaan werken. #aikido #levensfilosofie #zelfontwikkeling
2 weeks ago
De Weg van Krijger

A.6.3 Inspiratie stelt je in staat een andere werkelijkheid gewaar te worden om datgene wat je schouwt te vertalen en toe te passen in de eigen werkelijkheid. De leerling ervaart zichzelf als geestelijk wezen in het kosmische proces van wording, evolutie. Wat hier gezien gaat worden, ziet hij als taak om zelf te gaan verwezenlijken. Deze impuls werkt op het onbewuste van de individuele leerling in. Vanaf heden zal hij hier almaar onvermoeid naar blijven streven. De leerling laat de altijd positieve intenties stromen die nu ontdaan zijn van elke wil om macht over anderen uit te oefenen. Deze zuivere intentie van de leerling is voor anderen volkomen transparant. De leerling vecht of vlucht niet, maar antwoordt vanuit de omgewerkte waarden door de deugden. Voor negatieve energie schept hij moed en ruimte in zichzelf waardoor die ander zich vanuit zijn integriteit begrepen voelt; en daarmee uit zichzelf tot zichzelf kan komen. Hierdoor is deze leerling in staat tot bijzondere daden. #aikido #levensfilosofie #zelfontwikkeling ... See MoreSee Less

A.6.3 Inspiratie stelt je in staat een andere werkelijkheid gewaar te worden om datgene wat je schouwt te vertalen en toe te passen in de eigen werkelijkheid. De leerling ervaart zichzelf als geestelijk wezen in het kosmische proces van wording, evolutie. Wat hier gezien gaat worden, ziet hij als taak om zelf te gaan verwezenlijken. Deze impuls werkt op het onbewuste van de individuele leerling in. Vanaf heden zal hij hier almaar onvermoeid naar blijven streven. De leerling laat de altijd positieve intenties stromen die nu ontdaan zijn van elke wil om macht over anderen uit te oefenen. Deze zuivere intentie van de leerling is voor anderen volkomen transparant. De leerling vecht of vlucht niet, maar antwoordt vanuit de omgewerkte waarden door de deugden. Voor negatieve energie schept hij moed en ruimte in zichzelf waardoor die ander zich vanuit zijn integriteit begrepen voelt; en daarmee uit zichzelf tot zichzelf kan komen. Hierdoor is deze leerling in staat tot bijzondere daden. #aikido #levensfilosofie #zelfontwikkeling
3 weeks ago
De Weg van Krijger

A.6.2 De leerling herkent deze energie taal vanuit de som van de krachten uit de eerste vier lagen: aarde, water, vuur en lucht. Inspiratie is het horen, zien en begrijpen van deze taal in energetische gebeurtenissen die op ons afkomen. Dit stelt de leerling in staat verschillende geschouwde processen uit de vorige laag met elkaar in verband te gaan brengen. Ze te leren horen en lezen als ware het geheimschrift van de sterren en planeten. Zo de kosmos tot begrijpelijkheid te maken en het resultaat van deze kennis productief leren maken voor anderen. Dit is het tweede niveau van bovenzinnelijke waarneming. Kosmologie geeft betekenisvolle invulling, bezieling, warmte en liefde aan dat wat de leerling als abstract buiten zichzelf waarneemt. Hier zijn we actief met de geest bezig en nauw verbonden met wat speelt om ons heen. Het innerlijk bewustzijn nu in harmonie, kan zo tot een spiegelbeeld van de kosmos worden gemaakt. Deze ervaring leidt ons van binnen naar buiten. #aikido #levensfilosofie #zelfontwikkeling ... See MoreSee Less

A.6.2 De leerling herkent deze energie taal vanuit de som van de krachten uit de eerste vier lagen: aarde, water, vuur en lucht. Inspiratie is het horen, zien en begrijpen van deze taal in energetische gebeurtenissen die op ons afkomen. Dit stelt de leerling in staat verschillende geschouwde processen uit de vorige laag met elkaar in verband te gaan brengen. Ze te leren horen en lezen als ware het geheimschrift van de sterren en planeten. Zo de kosmos tot begrijpelijkheid te maken en het resultaat van deze kennis productief leren maken voor anderen. Dit is het tweede niveau van bovenzinnelijke waarneming. Kosmologie geeft betekenisvolle invulling, bezieling, warmte en liefde aan dat wat de leerling als abstract buiten zichzelf waarneemt. Hier zijn we actief met de geest bezig en nauw verbonden met wat speelt om ons heen. Het innerlijk bewustzijn nu in harmonie, kan zo tot een spiegelbeeld van de kosmos worden gemaakt. Deze ervaring leidt ons van binnen naar buiten. #aikido #levensfilosofie #zelfontwikkeling
4 weeks ago
De Weg van Krijger

A.6.1 De scheiding tussen het innerlijke denken, het luisteren naar de innerlijke stem van de leerling en het uiterlijke waarnemen is steeds meer aan het verdwijnen. Het synchroon denken uit de vierde laag is versterkt met het leren schouwen uit de vijfde laag, wat vergelijkbaar is met het meer zuivere denken. Dit is een manier van denken die vrij is van de zintuigen. Het materiële bewustzijn is nu aangevuld met het een andere manier van kijken. Het schouwen in de geestelijke wereld is wat inzicht geeft in waarheid en wordt geroemd als de gave van het kennen. De leerling heeft nu in vrijheid gekozen om het geestelijke in zichzelf te gaan ervaren. De noodzakelijkheid om eerst ego steeds verder te verhogen of te verlichten totdat het zich volledig ontwikkeld had om daarna de scheiding tussen stof en geest op te gaan heffen. Wil de filosofische Aikido werkzaamheid nu ook in het praktische leven dieper verbonden gaan worden, dan gaat het individu nu op zoek naar inspiratie: de taal van het geestelijke. #aikido #levensfilosofie #zelfontwikkeling ... See MoreSee Less

A.6.1 De scheiding tussen het innerlijke denken, het luisteren naar de innerlijke stem van de leerling en het uiterlijke waarnemen is steeds meer aan het verdwijnen. Het synchroon denken uit de vierde laag is versterkt met het leren schouwen uit de vijfde laag, wat vergelijkbaar is met het meer zuivere denken. Dit is een manier van denken die vrij is van de zintuigen. Het materiële bewustzijn is nu aangevuld met het een andere manier van kijken. Het schouwen in de geestelijke wereld is wat inzicht geeft in waarheid en wordt geroemd als de gave van het kennen. De leerling heeft nu in vrijheid gekozen om het geestelijke in zichzelf te gaan ervaren. De noodzakelijkheid om eerst ego steeds verder te verhogen of te verlichten totdat het zich volledig ontwikkeld had om daarna de scheiding tussen stof en geest op te gaan heffen. Wil  de filosofische Aikido werkzaamheid nu ook in het praktische leven dieper verbonden gaan worden, dan gaat het individu nu op zoek naar inspiratie: de taal van het geestelijke. #aikido #levensfilosofie #zelfontwikkeling
1 month ago
De Weg van Krijger

A.5.7 In deze graad gaat het om het vermogen om de processen in de levende wereld te kunnen schouwen. Hiermee kom je in een hogere wereld. Imagineren is een beeld vormen waarmee wij op bijzondere wijze in een diepere realiteit kunnen gaan staan. Een vaag beeld van de werkelijkheid uit het geestelijke leven dat zich mengt in ons innerlijke zielenleven en zich verder kan gaan ontwikkelen in ons fysieke leven. Imaginatie wordt door inspiratie ondersteund. Het is een hogere vorm van denken, ook wel het intelligente denken genoemd. Het is het eerste niveau van geest, van bovenzinnelijke waarneming. Het op een andere manier kijken naar de psychische uiting van zaken die op ons afkomen. Het is de ervaring dat er energetisch iets in je wordt opgewekt. Je beleeft het straks als een proces of voorstelling in de ziel. Een krachtig vermogen dat ondanks alles door de leerling zelf actief geactiveerd moet gaan worden en dat hij zichzelf vanaf hier gaat toe-eigenen. #aikido #levensfilosofie #zelfontwikkeling ... See MoreSee Less

A.5.7 In deze graad gaat het om het vermogen om de processen in de levende wereld te kunnen schouwen. Hiermee kom je in een hogere wereld. Imagineren is een beeld vormen waarmee wij op bijzondere wijze in een diepere realiteit kunnen gaan staan. Een vaag beeld van de werkelijkheid uit het geestelijke leven dat zich mengt in ons innerlijke zielenleven en zich verder kan gaan ontwikkelen in ons fysieke leven. Imaginatie wordt door inspiratie ondersteund. Het is een hogere vorm van denken, ook wel het intelligente denken genoemd. Het is het eerste niveau van geest, van bovenzinnelijke waarneming. Het op een andere manier kijken naar de psychische uiting van zaken die op ons afkomen. Het is de ervaring dat er energetisch iets in je wordt opgewekt. Je beleeft het straks als een proces of voorstelling in de ziel. Een krachtig vermogen dat ondanks alles door de leerling zelf actief geactiveerd moet gaan worden en dat hij zichzelf vanaf hier gaat toe-eigenen. #aikido #levensfilosofie #zelfontwikkeling