“Het integreren van de verbinding tussen voelen, willen, denken en doen”

Jungiaans Coach & Analytisch Therapeut

Jungiaans Coaching en Jungiaans Analytische Therapie gaat over het verbinden van verstand en gevoel en wij gaan ervan uit dat het gevoel sturend en leidend is in iemands leven. Wij werken met een uniek instrument genaamd C.A.D.T. ®. Dit maakt de energetische verhouding hiertussen op prachtige wijze inzichtelijk. Bovendien wordt duidelijk wat iemands werkelijke talenten zijn aan de hand van competentie- en beeldkaarten én waar men onbedoeld energie lekt met huidige activiteiten in uw leven. Tijdens de intake ontdekt u wat de actuele verhouding tussen verstand en gevoel is. Persoonlijke groei of ontwikkeling gaat in gelaagdheid en de eerste stap is bewust worden van wat onbewust aan het spelen is. Weerstand of tegenslag heeft volgens ons een functie en de kunst is erachter te komen welke dat is?

Het doel is te zoeken naar de onbewuste betekenis van datgene wat iemand overkomen is in het leven en we maken de integratie daarvan vanuit het gevoel mogelijk in het bewustzijn. Dat maakt je vrij en geeft weer levensenergie. Het uitgangspunt is dat ieder mens bijzonder is en te helpen onderzoeken en ontdekken diep van binnen wat nu uw uniciteit is. Het inzichtelijk krijgen van uw individuele krachtenveld met dit unieke instrument is het mooiste cadeau wat u uzelf kunt geven.

De meesten starten als eerste met het coachtraject De weg van Krijger, welke over het algemeen vaak wordt vergoed door de werkgevers. De kosten van coaching zijn voor ondernemers fiscaal aftrekbaar van de winst en de bestede uren tellen mee voor het urencriterium.

Intake als Kennismaking

Als kennismaking kiezen wij altijd voor een intake met het C.A.D.T.®-Instrument. De coachee of client formuleert een vraag vooraf en in het eerste gesprek wordt al direct duidelijk wat de oorzaak is waarom deze tot op heden nog niet is beantwoord. Tijdens dit gesprek wordt de stijl van de coach/therapeut voelbaar en direct in de praktijk aan den lijve ondervonden. Deze eerste sessie levert altijd een concreet antwoord op. Er ontstaat een eerste zicht op de relatie tussen verstand en gevoel; en een beeld over hoe u nu (on)bewust uw competenties inzet.

De intake betreft een gesprek van twee uur (á tweeëntachtig euro vijftig per uur) en u ontvangt na afloop een formele C.A.D.T.®-Rapportage van het Jungiaans Instituut (normaliter € 250,00). Als aanbieding bieden wij dit als totaalpakket aan voor € 350,00 inclusief locatie kosten en exclusief B.T.W. Het voordeel is dat we in dit gesprek direct in de diepte aan de slag gaan met de vraag waarmee je rondloopt. Dit pakket levert u een korting  op van honderdtien euro.

Na de kennismaking uit de intake kan er gekozen worden om verder te gaan met drie opties. Er kan gekozen worden voor Coaching of ons Coachtraject: DeWegVanKrijger. Het coachtraject wordt vaak door de werkgever vergoed (op uw verzoek maken we een offerte). De derde optie is voor mensen die al wat vaker met zichzelf aan de slag zijn gegaan, maar tot op heden daar geen verbetering in ondervinden. Direct een stapje dieper richting de Analytische Therapie of u kiest voor het speciaal ontwikkelde eerste therapietraject: Levensthema.

Coaching

Coachtraject

Therapie

Therapietraject

Coaching

Na de intake kiest u hier om verder te gaan met Jungiaans Coaching. Daar tijdens de intake de oorzaak van de oorspronkelijke coachvraag is gevonden, kunnen we direct aan de slag. Eventuele vragen vanuit de C.A.D.T ®-Rapportage worden verder in dit gesprek behandeld en onduidelijkheden opgeklaard. Vanuit dit model kunnen we energetisch snel verder met wat er onbewust speelt en hoe hier in de praktijk mee om te gaan. Dit is vooral een bewustwordingsproces voor de coachee. Dat wat eerst onbewust speelde wordt tijdens deze sessie bewust zodat er door de coachee er adequaat iets mee kan gaan doen in het dagelijkse leven.

De doorlooptijd voor het verder verdiepen van de coachvraag is gemiddeld zo een drie tot zes vervolg sessies van anderhalf uur. De kosten hiervoor zijn vijfentachtig euro per uur, exclusief locatie kosten (twintig euro per uur) en exclusief B.T.W. Deze kosten worden hier in overleg achteraf per maand gefactureerd. De afspraken kunnen in onderling overleg worden ingepland en kennen over het algemeen een regelmaat van wekelijks of tweewekelijks, afhankelijk van de mogelijkheden voor beiden. Mocht hier iets uitkomen wat de coachee toch nader onderzocht wil hebben, dan kan er altijd geschakeld worden naar het Coach- of Therapietraject.

Coachtraject

Hier kiest u voor het coachtraject De Weg van Krijger. Dit betreft een trajectpakket, inclusief de intake met de C.A.D.T.® meting en formele -rapportage, van in totaal van negen bijeenkomsten voor dit afgebakende traject ad. € 1.995,00 inclusief locatie kosten en exclusief B.T.W. De gesprekken worden in onderling overleg samen gepland, wekelijks of tweewekelijks. De keuze voor dit trajectpakket levert u een voordeel op van honderdvijfenveertig euro op. Dit bijzondere product door ons zelf ontwikkeld, wordt over het algemeen door werkgevers vergoed. Stap voor stap worden in dit persoonlijke traject onbewuste gevoelens en verlangens weer bewust. Hierdoor wordt inzichtelijk wie u in wezen bent, maar ook hoe de buitenwereld naar u kijkt.

De coachee maakt contact met zijn of haar basis energie en persoonlijke drijfveren; tezamen met de nog te ontwikkelen kanten in uzelf. We koppelen uw levenservaringen aan het individuatieproces van C.G. Jung. Aan de hand van thema’s onderbouwd met psycho-educatie, archetypische verhalen en beelden volgen na de intake zeven gesprekken van twee uur per gesprek. Als afsluiter een eindgesprek waar we het hele traject terugkijkend met elkaar evalueren. Gedurende de looptijd worden opdrachten meegegeven die in de praktijk moeten worden toegepast en deze dienen ook als input voor de vervolggesprekken; zijn van belang voor de eindopdracht van het traject.

Therapie

Hier kiest u om verder te gaan met Jungiaans Analytische Therapie. Daar in de intake zowel het antwoord op de therapeutische vraag als de oorzaak is ontdekt, kunnen we direct aan de slag dit verder uit te diepen. Eventuele vragen vanuit de C.A.D.T ®-Rapportage worden behandeld en onduidelijkheden opgeklaard. Vanuit dit model kunnen we energetisch snel verder met wat er onbewust speelt en hoe u hier in de praktijk mee om kan gaan. Dit is vooral een bewustwordingsproces voor de cliënt. Dat wat eerst onbewust speelde, wordt tijdens deze sessie bewust gemaakt zodat de cliënt er adequaat iets mee kan gaan doen in het dagelijkse leven.

De doorlooptijd voor het verder verdiepen van de cliëntvraag is gemiddeld zo een drie tot zes vervolg sessies van anderhalf uur. De kosten hiervoor zijn honderdvijf euro per uur, all-in. Voor Analytische Therapie hoeft géén B.T.W. te worden betaald. Deze kosten worden in overleg achteraf per maand gefactureerd. De afspraken kunnen in onderling overleg worden ingepland en kennen over het algemeen een regelmaat van wekelijks of tweewekelijks, afhankelijk van de mogelijkheden voor beiden. Mocht hier iets uitkomen wat de cliënt toch nader onderzocht wil hebben, dan kunt u overwegen om door te pakken naar de eerste fase van Jungiaans Analytische Therapie.

Therapietraject

Hier kiest u voor het eerste Jungiaans Analytische Therapie traject: Levensthema. Een traject, inclusief de C.A.D.T. ® meting, van negen bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur per sessie. Het totaalbedrag voor dit traject pakket bedraagt € 1.645,00 all-in. Voor Analytische Therapie hoeft géén B.T.W. te worden betaald. De keuze voor dit traject levert u een voordeel van honderdvijfendertig euro op. De gesprekken worden in onderling overleg gepland. We gaan in deze eerste therapie fase op zoek naar het archetypische patroon wat steeds terugkomt in uw leven. U bent zich van dit patroon niet bewust en heeft er tot op heden ook nooit een adequate oplossing voor gevonden. U dient dit patroon te weten en herkennen bij uzelf om te kunnen groeien.

Er wordt gezocht naar de ‘trigger’ die dit telkens veroorzaakt waardoor u steeds opnieuw in die lastige situatie terecht komt, daar waar de onmacht ervaren wordt. Door het bewust worden hiervan gaat er direct al veel veranderen in uw leven. Wat u ooit ervaren hebt als zeer vervelend en waar u toen niet kon handelen, gaan we hier bewust activeren en oefenen. Woorden geven aan wat er tot op heden niet aan de oppervlakte kon komen. Uitzoeken wat dit heeft veroorzaakt in uw ontwikkeling en waarom? Er wordt gewerkt met dromen en tekeningen in dit traject. Dromen bevatten een schat aan informatie over hoe u het zelf kunt oplossen. Door deze wijze van bewustmaking vindt  prachtige innerlijke groeiproces plaats.

Er zijn dan nog drie mogelijke verdiepingstrajecten: Innerlijke Kracht, Ken U Zelve en Samenleving.

Kies bewust voor een nieuwe richting en balans in leven en werk.

Wij halen samen het beste uit jou!

Maak een afspraak

Wie ben ik?

Peter van Lier (1966) heeft samen met zijn vrouw Ilse (1967) twee kinderen: een dochter Joya (2002) en zoon Chay (2004) – en de hond Skye. Hij begint in het bedrijfsleven met werken op zijn 19de jaar in de functie van Postkamer medeweker. Na meer dan 25 jaar, waaronder vijftien jaar in de ICT, werkt hij in de functie van Programmamanager. Op zijn zesendertigste levensjaar komt hij in aanraking met de Japanse krijgskunst Aikido, waardoor hij een enorme diepe en rijke innerlijke weg heeft afgelegd. Het heeft hem zo veranderd dat hij het aandurfde om zijn eigen pad te volgen; zijn carrière in het bedrijfsleven opgaf.

Levenservaring

Op tweeënveertigjarige leeftijd groeit de door hem opgerichte vereniging Aikido Groene Hart alsmaar verder uit en hij besluit een eigen bedrijf op te starten met Aikido trainingen en workshops. Om de innerlijke ontwikkelingsweg te kunnen begrijpen, behaalt hij zijn diploma tot Jungiaans Analytisch Therapeut aan de Academie van Dieptepsychologie in Nijmegen. Een vierjarig onderzoek als afstudeer scriptie levert hem op dat het energetisch werk én de filosofie van zowel Aikido als de Analytische Therapie exact gelijk is: alleen Aikido meer lichamelijk en de Dieptepsychologie meer geestelijk.

Al vanaf 2005 coacht Peter al Projectmanagers vanuit het verleden in het bedrijfsleven. Hij gaat hiermee door als Jungiaans Coach en C.A.D.T.®-consultant via zijn eigen bedrijf, Aikido in Company (2009). Het sterkste punt van Peter is uit chaos orde creëren. Mensen in hun kracht krijgen, is zijn grootste passie. Zijn analytische vermogen samen met zijn mensenkennis, blijken een enorme hulp bij coaching en therapie. De echte mens tot mens gesprekken zijn voor hem waar het ten diepste om gaat in het leven: anderen begeleiden tijdens de zoektocht om ieders eigen unieke potentieel te kunnen gaan realiseren.

Reflecteren

“Professionaliteit heeft bij mij altijd hoog in het vaandel gestaan en ben daarom mede lid van onze Beroepsvereniging JVATN. Als coach volg ik meerdere dagen per jaar Supervisie dagen en C.A.D.T.®-Masterclases. Als Dieptepsycholoog heb ik een Supervisor die ik regelmatig bezoek per jaar. Daarnaast ben ik lid van een interessante Intervisiegroep, volg ik meerdere malen per jaar bijscholing aan het Jungiaans Instituut en lezingen of seminars via de JVATN om geaccrediteerd te blijven.”

Afstudeeronderzoek

Bij het Jungiaans Instituut worden wij opgeleid met het unieke Cosmologisch Organisatie Model (C.O.M.®). Een prachtig overkoepelend energiesysteem waarin de werking van de twaalf universele krachten van de ziel (psyche) kenbaar wordt. In Aikido heb ik in zestien jaar al deze twaalf krachten binnen mezelf zowel aan de licht- als aan de donkere kant in de praktijk op de mat aan den lijve ervaren. Echter pas in het C.O.M.® werd voor mij per kracht het onzichtbare qua begrip en taal eindelijk zichtbaar gemaakt en duidelijk hoe deze krachten onderling interacteren. De weg van harmonie (Aikido), De weg van de Held (Mythes) en Persoonlijke ontwikkeling (Individuatie) zijn alle drie wegen die leiden naar uw diepste zelf: KenUZelve. Persoonlijke groei gaat in gelaagdheid en de fasering in Analytische Therapie is gelijk aan de groei die je in Aikido doormaakt; dit heb ik gaandeweg ontdekt in mijn vierjarige afstudeeronderzoek. Het hervinden van mijn eigen uniciteit en het weer leren volgen van mijn lotsbestemming, heeft mij heel dicht bij mezelf gebracht. Dat heerlijke gevoel gun ik iedereen.

Contact

Aikido in Company
Prinsenstraat 41
2411 TN Bodegraven
Mobiel: 06.2682.0884
Email: info@dewegvankrijger.nl

Overige gegevens
IBAN: NL83 ABNA 06.0135.1827
BIC: ABNANL2A
KvK: 27335530
BTW-nummer: NL001555641B90

Beroepsverenigingen
AGB-code (90108949)
JVATN (17003)
SCAG
RBCZ
TCZ

Vul het formulier in om een vraag te stellen of afspraak te maken met Peter van Lier