“Het integreren van de verbinding tussen voelen, willen, denken en doen”

Coach, Analytisch Therapeut en Dieptepsycholoog (MSc)

De krijger staat als archetype symbool voor de levensstrijd als bloei en ontsluiering van het leven. De mythe gaat over de mens die zijn aangeboren talenten vanuit zijn individuele wezenskern tot volledige openbaring wil brengen. Dat is alleen mogelijk door een heel diep begrijpen van jezelf in wisselwerking met de wereld. De weg van krijger geeft inzicht in de wijze hoe dat proces tot nu toe is verlopen in jouw leven, samen met de doorbraak, de schone bewustwording en de ware ontvouwing van deze innerlijke kracht. De sage van de krijger is het zelfonderzoek naar de unieke combinatie van alle talenten die jij bezit. Het is de aansporing tot actie om jezelf in de wereld te zetten met de toewijding aan een voor jou waardig doel. Het gaat erom de heilige graal in jezelf te zoeken en vinden. De Weg van Krijger zet jouw energie weer in de juiste richting, wat een krachtig gevoel van leven geeft.

Jungiaans Coaching en Analytische Therapie is de bewuste activering van de wilskracht tegen de machteloosheid die men kan ervaren. Deze krijgers-energie is het hardste nodig als het individu in aanraking komt met ervaringen waar men geen actie in kan zetten. Van belang is dan het inzicht dat die tegenslagen tot nu toe onmisbaar zijn geweest voor de benodigde groei naar krijger zijn uniciteit. Dan ontstaat eindelijk het gewenste diepe begrijpen van al datgene waar je als individu telkens bij herhaling onbewust maar tegen aan blijft lopen. De enige uitweg om de verloren verbinding met wie je zelf bent weer te herstellen, is door het bewust opzoeken van dit innerlijke genezingsproces. Krijger is geboren om zijn lotsbestemming te vervullen en al zijn energieën als eenheid te laten zijn. Dit transformatie traject de weg van krijger brengt jou vanuit het verleden, via het heden en met een vrij gevoel naar de toekomst.

Intake als Kennismaking

Als kennismaking kiezen wij altijd voor twee gesprekken van in totaal drie uur. Als eerste een intake met het C.A.D.T.®-Instrument. De coachee of cliént formuleert vooraf een vraag en in het eerste gesprek wordt al direct duidelijk wat de oorzaak is waarom deze tot op heden nog niet is beantwoord. Hier wordt de stijl van de coach/therapeut voelbaar en in de praktijk aan den lijve ondervonden. Deze eerste sessie duurt twee uur levert altijd een concreet resultaat op voor de cliënt.

Na het ontstane inzicht op de relatie tussen verstand en gevoel en het beeld over hoe u nu (on)bewust uw competenties inzet, volgt daarop een evaluatie gesprek van nog één uur. Hier wordt gesproken over wat er bij de cliënt tijdens het eerste gesprek is ontdekt in relatie tot de oorspronkelijke vraag en wordt bepaalt hoe de cliënt eventueel door wil gaan. Als totaalpakket bieden wij deze twee sessies van in totaal drie uur aan als eerste kennismaking voor het bedrag van € 195,00.

Na de kennismaking kan er gekozen ook gekozen worden voor een coach- of therapietraject. Voor het bedrijfsleven is een speciaal traject ‘De Weg van Krijger’ ontwikkelt. Dit is gericht op bewuste competentieontwikkeling waar de aandacht zit op het bewust krijgen van onbewust gedrag. Voor therapie zijn er een viertal trajecten ontwikkelt om naar je diepste zelf te gaan, om zo jezelf goed te leren kennen. Er wordt gewerkt met tekeningen, dromen en imaginaties.

Coaching

Coachtraject

Therapie

Therapietraject

Coaching

Na de intake kiest u hier om verder te gaan met Jungiaans Coaching. Daar tijdens de intake de oorzaak van de oorspronkelijke coachvraag is gevonden, kunnen we direct aan de slag. Eventuele vragen vanuit de C.A.D.T ®-Rapportage worden verder in dit gesprek behandeld en onduidelijkheden opgeklaard. Vanuit dit model kunnen we energetisch snel verder met wat er onbewust speelt en hoe hier in de praktijk mee om te gaan. Dit is vooral een bewustwordingsproces voor de coachee. Dat wat eerst onbewust speelde wordt tijdens deze sessie bewust zodat er door de coachee er adequaat iets mee kan gaan doen in het dagelijkse leven.

De doorlooptijd voor het verder verdiepen van de coachvraag is gemiddeld zo een drie tot zes vervolg sessies van anderhalf uur. De kosten hiervoor zijn tachtig euro per uur exclusief B.T.W. Deze kosten van de ingeplande sessies worden hier in overleg achteraf per maand gefactureerd. De afspraken kunnen in onderling overleg worden ingepland en kennen over het algemeen een regelmaat van wekelijks of tweewekelijks, afhankelijk van de mogelijkheden voor beiden. Mocht hier iets uitkomen wat de coachee toch nader onderzocht wil hebben, dan kan er altijd geschakeld worden naar het Coach- of Therapietraject.

Coachtraject

Hier kiest u voor het coachtraject De Weg van Krijger. Dit betreft een trajectpakket, inclusief de intake met de C.A.D.T.® meting van in totaal van negen bijeenkomsten voor dit afgebakende traject ad. € 1.495,00 exclusief B.T.W. De gesprekken worden in onderling overleg samen gepland, wekelijks of tweewekelijks. Dit bijzondere product door ons zelf ontwikkeld, wordt over het algemeen door werkgevers vergoed. Stap voor stap worden in dit persoonlijke traject onbewuste gevoelens en verlangens weer bewust. Hierdoor wordt inzichtelijk wie u in wezen bent, maar ook hoe de buitenwereld naar u kijkt. Een zeer inzichtelijk en onontbeerlijk traject voor zelfontwikkeling.

De coachee maakt contact met zijn of haar basis energie en persoonlijke drijfveren; tezamen met de nog te ontwikkelen kanten in uzelf. We koppelen uw levenservaringen aan het individuatieproces van C.G. Jung. Aan de hand van thema’s onderbouwd met psycho-educatie, archetypische verhalen en beelden volgen na de intake zeven gesprekken van twee uur per gesprek. Als afsluiter een eindgesprek waar we het hele traject terugkijkend met elkaar evalueren. Gedurende de looptijd worden opdrachten meegegeven die in de praktijk moeten worden toegepast en deze dienen ook als input voor de vervolggesprekken; zijn van belang voor de eindopdracht van het traject.

Therapie

Hier kiest u om verder te gaan met Jungiaans Analytische Therapie. Daar in de intake zowel het antwoord op de therapeutische vraag als de oorzaak is ontdekt, kunnen we direct aan de slag dit verder uit te diepen. Vanuit dit model kunnen we energetisch snel verder met wat er onbewust speelt en hoe u hier in de praktijk mee om kan gaan. Dit is vooral een bewustwordingsproces voor de cliënt. Dat wat eerst onbewust speelde, wordt tijdens deze sessies bewust gemaakt zodat de cliënt er adequaat in de praktijk er direct de vruchten van merkt in het dagelijkse leven.

De doorlooptijd voor het verder verdiepen van de cliëntvraag is gemiddeld zo een drie tot zes vervolg sessies van anderhalf uur. De kosten hiervoor zijn tachtig euro per uur. Voor Analytische Therapie hoeft géén B.T.W. te worden betaald. Deze kosten worden in overleg achteraf per maand gefactureerd. De afspraken kunnen in onderling overleg worden ingepland en kennen over het algemeen een regelmaat van wekelijks of tweewekelijks, afhankelijk van de mogelijkheden voor beiden. Eventueel zijn sessie in de avonduren ook mogelijk.

Therapietraject

Hier kiest u voor het eerste Jungiaans Analytische Therapie traject: Levensthema. Een traject van negen bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur per sessie. Het totaalbedrag voor dit traject pakket bedraagt € 1.250,00 all-in. Voor Analytische Therapie hoeft géén B.T.W. te worden betaald. We gaan in deze eerste therapie fase op zoek naar het archetypische patroon wat steeds terugkomt in uw leven. U bent zich van dit patroon niet bewust en heeft er tot op heden ook nooit een adequate oplossing voor gevonden. U zult het in de praktijk per direct gaan herkennen.

Er wordt gezocht naar de ‘trigger’ die dit telkens veroorzaakt waardoor u steeds opnieuw in die lastige situatie terecht komt, daar waar de onmacht ervaren wordt. Door het bewust worden hiervan gaat er direct al veel veranderen in uw leven. Wat u ooit ervaren hebt als zeer vervelend en waar u toen niet kon handelen, gaan we hier bewust activeren en oefenen. Uitzoeken wat dit heeft veroorzaakt in uw ontwikkeling en waarom? Er wordt gewerkt met dromen en tekeningen in dit traject. Door deze wijze van bewustmaking vindt  prachtige innerlijke groeiproces plaats.

Er zijn in totaal vier trajecten: Levensthema, Zielekracht, Geesteskracht en het Heilige Huwelijk.

Kies bewust voor een nieuwe richting en balans in leven en werk.

Wij halen samen het beste uit jou!

Maak een afspraak

Wie ben ik?

Peter van Lier (1966) heeft samen met zijn vrouw Ilse (1967) twee kinderen: een dochter Joya (2002) en zoon Chay (2004) – en de hond Skye. Hij begint in het bedrijfsleven met werken op zijn 19de jaar in de functie van Postkamer medeweker. Na meer dan 25 jaar, waaronder vijftien jaar in de ICT, werkt hij in de functie van Programmamanager. Op zijn zesendertigste levensjaar komt hij in aanraking met de Japanse krijgskunst Aikido, waardoor hij een enorme diepe en rijke innerlijke weg heeft afgelegd. Het heeft hem zo veranderd dat hij het aandurfde om zijn eigen pad te volgen; zijn carrière in het bedrijfsleven opgaf.

Levenservaring

De door hem in 2007 opgerichte vereniging Aikido Groene Hart groeit alsmaar verder uit en hij besluit een eigen bedrijf op te starten met Aikido trainingen en workshops. Ruim voor die tijd coachte Peter al Projectmanagers vanuit zijn ervaring in het bedrijfsleven. Hij gaat hiermee door, nu als Jungiaans Coach en C.A.D.T.®-consultant via zijn eigen bedrijf, Aikido in Company (2009). Om de diepte van de innerlijke ontwikkelingsweg wezenlijk te doorgronden, start Peter een opleiding tot Dieptepsycholoog in 2016 vlak na het voltooien van zijn technische Aikido opleiding met het behalen van zijn laatste dan-graad (yondan).

Peter behaalt zijn master-titel in de Dieptepsychologie na de vijfjarige opleiding tot Jungiaans Analytisch Therapeut (2021). Individuatie wordt zijn expertise. De conclusie van zijn thesis is dat qua resultaat de kinesthetische wijsheid van Aikido en de Analytische Therapie gelijk zijn. Alleen is Aikido in die zin voor hem meer lichamelijk georiënteerd en de Dieptepsychologie meer geestelijk. Zijn analytische vermogens, om uit chaos orde te creëren, samen met zijn mensenkennis, blijken een enorme hulp. Anderen begeleiden tijdens de zoektocht om ieders eigen unieke potentieel te kunnen gaan realiseren, is zijn grootste passie.

Reflecteren

“Professionaliteit heeft bij mij altijd hoog in het vaandel gestaan en ben daarom mede lid van onze Beroepsvereniging JVATN. Als coach volg ik meerdere dagen per jaar Supervisie dagen en C.A.D.T.®-Masterclases. Als Dieptepsycholoog heb ik een Supervisor die ik regelmatig bezoek per jaar. Daarnaast ben ik lid van een interessante Intervisiegroep, volg ik meerdere malen per jaar bijscholing aan het Jungiaans Instituut en lezingen of seminars via de JVATN om geaccrediteerd te blijven.”

Afstudeeronderzoek

Bij het Jungiaans Instituut zijn wij opgeleid met het unieke Cosmologisch Organisatie Model (C.O.M.®). Een prachtig overkoepelend energie systeem waarin de werking van de twaalf universele krachten van de ziel (psyche) kenbaar wordt. In Aikido heb ik in zestien jaar al deze twaalf krachten binnen mezelf zowel aan de licht- als aan de donkere kant in de praktijk op de mat aan den lijve ervaren. De weg van harmonie (Aikido), De weg van de Held (Mythes) en Persoonlijke ontwikkeling (Individuatie) zijn alle drie wegen die leiden naar uw diepste zelf: KenUZelve. Persoonlijke groei gaat in gelaagdheid en de fasering in Analytische Therapie is gelijk aan de groei die je in Aikido doormaakt; dit is het resultaat uit mijn vijfjarige afstudeeronderzoek waarmee ik mijn Master of Science graad heb gehaald, met de titel: ‘Aikido as a Road to Inner Development’. Het hervinden van mijn eigen uniciteit en het weer leren volgen van mijn lotsbestemming, heeft mij heel dicht bij mezelf gebracht. Dat heerlijke gevoel gun ik iedereen.

Praktijk locatie

Flexkantoor Bij Jacob – Kantoor 24
Jaap Bijzerweg 19
3446 CR Woerden
Mobiel: 06.2682.0884
Email: info@dewegvankrijger.nl

Overige gegevens
IBAN: NL83 ABNA 06.0135.1827
BIC: ABNANL2A
KvK: 27335530
BTW-nummer: NL001555641B90

Beroepsverenigingen
RBCZ®Registertherapeut (210248R)
AGB-code (90108949)
VIT (810.22.A)
SCAG (18184)

Contact opnemen

Mail ons